Αρχική > Βιομηχανικής χρήσης
13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
3074 τμ
με ισόγειο 2.930τμ, ύψος 8.00μ, τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά: κατασκευή (προκάτ) μπετόν, πόρτα πρόσβασης μεγάλων οχημάτων, βιομηχανικό δάπεδο, αυτοτελές, υπαίθριο parking, ασφαλτοστρωμένος περιβάλλοντας χώρος, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, ακάλυπτος χώρος για ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
Κωδ: 21009255
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
3074 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
με ισόγειο 2.930τμ, ύψος 8.00μ, τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά: κατασκευή (προκάτ) μπετόν, πόρτα πρόσβασης μεγάλων οχημάτων, βιομηχανικό δάπεδο, αυτοτελές, υπαίθριο parking, ασφαλτοστρωμένος περιβάλλοντας χώρος, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, ακάλυπτος χώρος για αποθήκευση, ακάλυπτος χώρος για φορτοεκφόρτωση ...
Κωδ:21009255
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Κρωπίας / Κορωπί
5200 τμ
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 50μ, Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
Κωδ: 21001787
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Κρωπίας / Κορωπί
5200 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 50μ, Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21001787
Αποκλειστικότητα
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Μεταμόρφωση
5221 τμ
χαρακτηριστικά: περίφραξη, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 48μ, Συντ. Κάλυψης 0,60, Συντ. Δόμησης 1,00 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
2.000.000€  
Κωδ: 21007592
Αποκλειστικότητα
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Μεταμόρφωση
5221 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
2.000.000€  
χαρακτηριστικά: περίφραξη, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 48μ, Συντ. Κάλυψης 0,60, Συντ. Δόμησης 1,00 ...
Κωδ:21007592
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Αιγάλεω
8173 τμ
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο) προς εξυγίανση,Π.Κ. (Πολεοδομικό κέντρο), πρόσοψη 80μ, διαστάσεις 80 x 70 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1.500.000€  
Κωδ: 21003619
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Αιγάλεω
8173 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1.500.000€  
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο) προς εξυγίανση,Π.Κ. (Πολεοδομικό κέντρο), πρόσοψη 80μ, διαστάσεις 80 x 70 ...
Κωδ:21003619
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Περιστέρι
8175 τμ
χαρακτηριστικά: περίφραξη, ρεύμα, τριών προσόψεων, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο) προς εξυγίανση, πρόσοψη 85μ, διαστάσεις 115μ x 85μ, Συντ. Κάλυψης 0,60, Συντ. ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
7.500.000€  
Κωδ: 21008642
Πώληση
Νομός Αττικής / Κεντρικά & Δυτικά Προάστια / Περιστέρι
8175 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
7.500.000€  
χαρακτηριστικά: περίφραξη, ρεύμα, τριών προσόψεων, εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο) προς εξυγίανση, πρόσοψη 85μ, διαστάσεις 115μ x 85μ, Συντ. Κάλυψης 0,60, Συντ. Δόμησης 1,20 ...
Κωδ:21008642
Αποκλειστικότητα
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
9252 τμ
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 106μ, Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
750.000€  
Κωδ: 21009132
Αποκλειστικότητα
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
9252 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
750.000€  
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 106μ, Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21009132
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
10000 τμ
χαρακτηριστικά: περίφραξη, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90. Εντός υπάρχει ημιτελές κτίριο μεταλλικής κατασκευής, επιφανείας 1.500τμ με ύψος 9μ και οικοδομική άδεια για κτίριο συνολικής ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
600.000€  
Κωδ: 21009279
Πώληση
Στερεά Ελλάδα / Ν. Βοιωτίας / Οινόφυτα
10000 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
600.000€  
χαρακτηριστικά: περίφραξη, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90. Εντός υπάρχει ημιτελές κτίριο μεταλλικής κατασκευής, επιφανείας 1.500τμ με ύψος 9μ και οικοδομική άδεια για κτίριο συνολικής επιφανείας 4.500τμ. ...
Κωδ:21009279
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Αυλώνα
10362 τμ
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 92μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
520.000€  
Κωδ: 21001199
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Αυλώνα
10362 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
520.000€  
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 92μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21001199
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας / Μαρκόπουλο
11200 τμ
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 61μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
Κωδ: 21001299
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας / Μαρκόπουλο
11200 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Κατόπιν ενδιαφέροντος  
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 61μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21001299
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Μάνδρας
11850 τμ
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1.300.000€  
Κωδ: 21009244
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Μάνδρας
11850 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1.300.000€  
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), Συντ. Κάλυψης 0,30, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21009244
Ενοικίαση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Κ. Μαγούλας
15000 τμ
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 100μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  6.000€ /Μήνα
Κωδ: 21008925
Ενοικίαση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Κ. Μαγούλας
15000 τμ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  6.000€ /Μήνα
χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή), πρόσοψη 100μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21008925
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Αυλώνα
19662 τμ
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 145μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
985.000€  
Κωδ: 21001199
Πώληση
Νομός Αττικής / Υπόλοιπο Αττικής / Δ. Αυλώνα
19662 τμ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  
985.000€  
χαρακτηριστικά: εύκολη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων, χρήσεις γης: ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο), πρόσοψη 145μ, Συντ. Κάλυψης 0,40, Συντ. Δόμησης 0,90 ...
Κωδ:21001199
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Περιοχή
Χρήση/κατηγορία ακινήτου
Συναλλαγή
Εμβαδόν
τμ εώς τμ
Κωδικός
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του www.praxisnet.gr. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK

Η ιστοσελίδα μας (www.praxisnet.gr) συλλέγει τα εξής cookies:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστοτοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Ανάλυση και Στατιστικά
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε τις πηγές επισκεψιμότητας, συλλέγοντας δεδομένα. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Αυτά τα cookies συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανιστούν αργότερα σχετικές διαφημίσεις. Αν δεν θέλετε αυτά τα cookies, δεν θα σας εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά σας.

Αποθήκευση Επιλογών
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ