Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Πολιτική Απορρήτου

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Πράξις Κτηματομεσιτική Ε.Ε. με έδρα επί της οδού Σολωμού αρ. 8 στην Αγία Παρασκευή – 15341, (o “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή PRAXIS) δεσμεύεται να προστατεύει συνεχώς την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα των χρηστών της. Για αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε, πριν διαβιβάσετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

2. Προσωπικά Δεδομένα υπό επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία μπορεί να είναι:

I. Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

a. Δεδομένα Ταυτοποίησης. Είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή fax, ηλεκτρονικά στοιχεία αναγνώρισης ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το υποκείμενο των δεδομένων.

b. Πεδία ελεύθερου κειμένου. Σχετικά με τα πεδία ελεύθερου κειμένου, σας συμβουλεύουμε να μην πληκτρολογείτε δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως φυλετική ή εθνικιστική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή ψυχική σας υγεία, δεδομένα βιομετρικά ή γενετικά, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α.

Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του Site, είναι σωστά και ακριβή και καλείστε να ενημερώσετε τη PRAXIS για οποιαδήποτε αλλαγή ή διαφοροποίηση αυτών των δεδομένων. Θα θεωρηθείτε ο μόνος υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή σε οποιοδήποτε τρίτο, λόγω των λανθασμένων, ανακριβών ή μη επαρκών πληροφοριών στις φόρμες του Site.

II. Δεδομένα Περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού, που χρησιμοποιούνται για να είναι το site λειτουργικό, αυτόματα αποκτούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη πλοήγηση στο διαδίκτυο, μια διαδικασία που βασίζεται στα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτή η πληροφορία δεν συλλέγεται για να συσχετιστεί με προσωποποιημένα δεδομένα των χρηστών αλλά, η φύση τους και η επεξεργασία τους από τρίτους παρόχους, μπορεί να επιφέρει ταυτοποίηση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP, τα ονόματα των domainsπου ανήκουν οι υπολογιστές των χρηστών, διευθύνσεις που φέρουν το σήμα του Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρων (URI: “UniformResourceIdentifier”), σημείωση των πόρων που ζητήθηκαν, το χρόνο αιτήματος, τη μέθοδο υποβολής του αιτήματος στο webserver, τα μεγέθη των αρχείων που αποκτήθηκαν ως απάντηση, αριθμητικό κώδικα που αναφέρει το αποτέλεσμα της απάντησης από το webserver (επιτυχής, λανθασμένη, κ.α.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ανώνυμες στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τη χρήση του Site και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του, καθώς και για τον εντοπισμό λανθασμένων δεδομένων και διαγράφονται μετά την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν ή όχι τυχόν ηλεκτρονικά εγκλήματα που βλάπτουν το Site ή τρίτους.

III. Συλλογή Δεδομένων μέσω cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookiesπου χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών, παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε από την αναλυτική μας Πολιτική Cookies.

3. Προσωπικά δεδομένα Ανήλικων

Η PRAXIS κατανοεί πλήρως την σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Το συγκεκριμένο Site δεν απευθύνεται και δεν έχει σχεδιαστεί για ανηλίκους. Η PRAXIS δεν έχει πρόθεση να συλλέξει και να διατηρήσει καταγραφές προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά, τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση. Στην περίπτωση που η PRAXIS ανακαλύψει περίπτωση συλλογής δεδομένων ανηλίκων που έγινε χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση των εχόντων τη γονική μέριμνα, η οποία και απαιτείται, αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

4. Λόγοι Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, επεξεργάζονται για τους παρακάτω λόγους:

4.1 για την περιήγηση στο Siteκαι την παροχή υπηρεσιών που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει ως διαθέσιμες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της ασφάλειας αυτού,

4.2 για τον εναρμονισμό με κάθε νομικό πλαίσιο, κανονισμό ή Ευρωπαϊκό νόμο, που είναι σε ισχύ, ή για τη συμμόρφωση σε αιτήματα των αρμόδιων Αρχών,

4.3 για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

4.4 για την απάντηση σε αιτήματα χρηστών που γίνονται μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών φορμών που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Ειδικά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, την άνομη ή μη ορθή χρήση και την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

5. Νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής ή προαιρετικής επεξεργασίας

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.1, είναι η δυνατότητα διάθεσης των υπηρεσιών στους χρήστες. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή αυτών καθιστά αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που ζητούνται.

Ωστόσο, η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.2 βασίζεται στις νομικές υποχρεώσεις της PRAXIS. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή αυτών καθιστά αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που ζητούνται.

Αναφορικά με την Ενότητα 4.3, η νομική βάση επεξεργασίας, βασίζεται στη μη καταπάτηση των έννομων αναγκών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, που είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, από μη εξουσιοδοτούμενη πρόσβαση και χρήση.

Η νομική βάση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.4, είναι το υπερισχύον νόμιμο δικαίωμα μας στη σωστή διαχείριση των μηνυμάτων, αιτημάτων, πληροφοριών ή ερωτήσεων που υποβάλλονται από τους χρήστες.

6. Οι Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να κοινοποιηθούν επιπλέον, για τους σκοπούς της Ενότητας 4 αυτής της πολιτικής απορρήτου, σε:

6.1. άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στη PRAXIS και τυπικά εργάζονται ως διαχειριστές της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τη τεχνική συντήρηση και τη «φιλοξενία» του Site, και

6.2. άτομα, όργανα ή αρχές στα οποία απαιτείται, τα προσωπικά δεδομένα να αποστέλνονται σύμφωνα με τους νόμους ή τις εντολές των αρχών.

7. Μεταφορά Προσωπικών δεδομένων

Η PRAXIS, επί του παρόντος, δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα μέσω του site, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν η PRAXIS ξεκινήσει τέτοιες αποστολές στο μέλλον, θα διασφαλίσει ότι αυτή η μεταφορά θα γίνει σύμφωνα με τους εν ισχύ νόμους, όπως την υιοθέτηση των προτύπων ρητρών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή επιλέγοντας ανθρώπους που τηρούν τα διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη μετακίνηση δεδομένων (π.χ. η Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ) ή της εν λόγω χώρας κανονισμούς που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σας.

8. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων

Η PRAXIS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της PRAXIS.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί αυτή, μπορεί να ζητηθεί μέσω γραπτού αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην ενότητα «Επαφές» της παρούσης πολιτικής απορρήτου.

9. Δικαιώματα χρηστών για τα δεδομένα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο χρήστης του Site έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει από τη PRAXIS πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να τα τροποποιήσει ή να τα διαγράψει, ή να αντικρούσει την επεξεργασία τους, ή, σε κάποιες περιπτώσεις, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και να τα λάβει σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Αιτήματα ανάλογα οφείλουν να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Επαφές» του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του Site έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

10. Επαφές

Για την άσκηση των παραπάνω διακαιωμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς είτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω της φυσικής διεύθυνσης που αναγράφεται παραπάνω ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@praxisnet.gr, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων απορρήτου».

11. Τροποποιήσεις

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή απλώς να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο αυτού του εντύπου πλήρως ή μερικώς, βασιζόμενος και στις πιθανές αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνεπώς, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ζητάει από τους χρήστες να επισκέπτονται περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνονται για την πιο πρόσφατη και αναβαθμισμένη έκδοση της, ώστε να είναι πάντα σαφώς ενημερωμένοι για τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τη PRAXIS.

Ακολουθήστε μας LinkedIn Facebook Instagram Youtube
Copyright 2022 | PRAXIS REAL ESTATE. All Rights Reserved.
UX & UI Design by Onum Group | Web Development & UI Design by ΕΛΕΔ - Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του www.praxisnet.gr. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK
Η ιστοσελίδα μας (www.praxisnet.gr) συλλέγει τα εξής cookies:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστοτοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Ανάλυση και Στατιστικά
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε τις πηγές επισκεψιμότητας, συλλέγοντας δεδομένα. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Αυτά τα cookies συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανιστούν αργότερα σχετικές διαφημίσεις. Αν δεν θέλετε αυτά τα cookies, δεν θα σας εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά σας.

Αποθήκευση Επιλογών
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ